Må det virkelig saltes på E6 midt i rushtiden?

foto