Støtteapparat for barn og unge i vanskelige livssituasjoner skal avvikles

foto