Karakterbasert skolevalg eller nærskoleprinsipp?

foto