Det føles sikkert godt for SV å hamre løs på Sp. Men det er ikke sikkert det er så lurt

foto