Oppsigelsen av Eftedal er et spark mot Nordsjødykkerne

foto