Kommunen er folks sikkerhetsnett, det må styrkes

foto