Det norske damelandslaget i fotball gikk ut av sommerens europamesterskap og skuffet stort. Det norske herrelandslaget sliter med å prestere og har ikke vært i sluttspill siden år 2000. Debatten om hvordan vi kan gjøre norsk fotball mer konkurransedyktig er viktig og går i mange miljøer.

I Rosenborg er vi opptatt av prestasjonsutvikling og hvordan vi skal komme oss til gruppespill i Europa. Vi er inne i en god periode både når det gjelder publikumsoppmøte, økonomi og i det norske seriespillet. Vi er historisk sett den største klubb-en og den klubben med mest ressurser, som vi har skapt gjennom egne prestasjoner.

Fra flere hold (bla. fra fotballpresidenten) blir det etterspurt at vi skal bidra til å gjøre norsk damefotball bedre. Det er ikke et overraskende utspill, men vi lever svært godt med det. Derimot blir det for enkelt når svaret er at nå må Rosenborg starte eget damelag. Vi opplever at noen i debatten om hvordan gjøre damefotballen bedre, kaster seg på at løsningen er at vi overtar byens beste damelag.

Vår oppfatning er at det vil være respektløst ovenfor Trondheims-Ørns historie og posisjon. Vi tror ikke vi skal bidra til at den klubben blir historie. Rosenborg driver en rekke breddetiltak i dag som favner både gutter og jenter. Vi ønsker flere jenter velkommen som deltagere i våre RBK Fotballskoler, i vår RBK Fotball etter Skoletid, i RBK Pluss, i RBK Keeperextra.Fra damehåndballen har vi sett at de har dratt med seg herrehåndballen i å utvikle en toppidrettskultur, det samme var situasjonen blant skijentene en god stund. De gikk først i løypa og trakk med seg skigutta i å skape toppidrettskultur og toppidrettsforståelse. I Rosenborg er vi imponert av hvordan damefotballen på tross av ressurssituasjonen på mange områder har skapt resultater. Her har vi kanskje noe å lære.

Rosenborg har på bred front satt seg som mål å påvirke kretser og fotballforbund. Vi tror at større del av midlene må ut der det trenes og mindre til administrasjon og byråkrati. Tempoet i dette omstillingsarbeidet må forseres betydelig.

Vi mener det største sportslige tiltaket og samfunnsnyttige tiltaket vi kan gjøre er å sørge for at det blir utdannet bedre og flere skolerte foreldretrenere, enda bedre fasiliteter samt sørge for at enda flere gutter og jenter driver med fotball i flere år enn de i dag gjør.

Frafallet må stoppes. Det er kun gjennom en stor bredde at vi har mulighet til å skape grunnlag for tilstrekkelig mange toppspillere. Vår strategi har vært og er, å gå direkte på dem som fordeler økonomiske midler og foretar prioriteringer. Makt og penger må flyttes ut fra forbundet og ut til grasrota.

Vi kommer til å være enda tydeligere i vår kommunikasjon på dette fremover. For de yngste barna er det ikke noe annet alternativ enn den norske modellen med foreldre som dugnads-trenere. Den mest effektive måten å få norsk fotball bedre på er, etter vårt skjønn, å trene forel-drene. Skolerte trenere (som trener foreldrene) vil igjen bli et betydelig bidrag i utvalget av trenere som i neste omgang kan trene norske topplag – damelag som herrelag.

Styret i Rosenborg er selvfølgelig opptatt av hvordan klubben kan bidra til å gjøre fotballen i Norge bedre. Vi har langt flere spørsmål enn svar på dette på nåværende tidspunkt. Ett av spørsmålene vi stiller (men som vi har en klar oppfatning av hva svaret er), er om det gjøres nok for å bygge topp-idrettskulturen i fotballen generelt.

Les også Kjetil Kroksæters kommentar: Den norske idrettsmodellen er utdatert

Toppidrettskultur er noe vi har satt på dagsorden og gjort tiltak for å skape. Kanskje er dette noe vi kan bidra inn mot damefotballen med. Vi har store forventninger til det arbeidet Karen Espelund skal gjøre for NFF og er mer enn villig til å bidra i dette.

På langt nær alt vi gjør har forsterkning av vår egen merkevare som motiv for hvorfor vi gjør det. Det vil være helt feil om vi skulle velge å engasjere oss med utviklingen av damefotball fordi det styrker klubbens merkevare. Det vil gjøre oss kyniske og bli avslørt etter kort tid.

Vi gjør bla. en rekke samfunnsnyttige tiltak, men dette begrunnes aldri i at det bidrar til styrking av merkevaren. I mange tilfeller velger vi å underkommunisere både hva vi gjør og hvorfor vi gjør noe. Vi velger å gjøre det.Vi i RBK er opptatt av å gjøre norsk fotball bedre, både dame- og herrefotballen. Det er et spørsmål hele styret i RBK er opptatt av.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter