En enorm stålrigg ankom Frøya tirsdag, etter en tre måneder lang seilas fra Kina. Det er Gustav Witzøe og Salmars nye havmerd, Ocean Farm 1. Den massive merden skal kombinere et større volum av fisk med en bedre beskyttelse mot sykdommer som lakselus. Plasseringen i sjøen utenfor Frøya skal også redusere faren for rømming. Hvis prosjektet er vellykket, vil det være et stort framskritt for oppdrettsnæringen. Det gir grunn til begeistring.

Alt tyder på at etterspørselen etter norsk olje vil gå ned når verden omstiller seg i tråd med Paris-avtalen. Det betyr at norsk økonomi vil bli stadig mer avhengig av næringer som havbruk. Da trenger vi selskap som våger å satse stort. Det har Witzøe og Salmar gjort med Ocean Farm 1. Dersom havmerdprosjektet er vellykket, kan Norges evne til å produsere sjømat på en bærekraftig måte styrkes betraktelig. I en tid da eksportverdien på norsk sjømat stiger, er det gledelig.

LES KOMMENTAREN OM HAVBRUKSMESSEN: Guidet tur i et hav av menn

Havmerden er et godt eksempel på det grønne skiftet i praksis. Ocean Farm 1 bruker blant annet løsninger som har blitt utviklet for offshoreindustrien av bedrifter som Kongsberg Maritime. At teknologi fra oljeindustrien kan brukes i andre næringer, viser at mange norske teknologibedrifter er rustet for den omstillingen av næringslivet som vil tvinge seg fram når oljealderen ebber ut.

Samtidig gjør havmerdens størrelse den til et eksperiment. Salmar har fått tillatelse til å sette ut opptil 1,6 millioner laks i den gigantiske merden. Hvordan fisken vil oppføre seg under slike forhold, er uvisst. At havmerden er utstyrt med teknologi som kan overvåke og analysere fiskens liv, viser at Witzøe og Salmar forstår risikoen som følger med størrelsen på Ocean Farm 1.

LES LEDEREN: Oppdrettsnæring ved et veiskille

For å øke produktiviteten i oppdrettsnæringen er det nødvendig å satse stort, men det må ikke gå på bekostning av dyrevelferden. Derfor bør utsettingen av laks i Salmars havmerd skje trinnvis, for å sikre at fisken ikke pådrar seg sår og skader. Risikoen for sykdommer som PD og ILA, må også analyseres grundig.

Hvis havmerder kan øke produksjonen uten negative følger for laksens helse, vil det være en triumf for trøndersk næringsliv. Det er grunn til å håpe at forventingene innfris.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter