Den dagen det er problematisk at representanter for landets mektigste fotballklubb snakker om klubbens verdier, har Rosenborg et problem. Nå er vi kommet dit.

RBK fikk i forrige uke kritikk for hvordan klubben etterlever sine verdier. Måten styrelederen tar imot kritikken på viser at spørsmålene er betimelig.

Ivar Koteng har i flere år vært en pådriver for åpenhet. Han uttalte seg tydelig da toppene i Idrettsforbundet og Fotballforbundet ble sett i kortene i den langvarige åpenhetsdebatten. «Donald Trump blir for smågutt å regne når vi ser hvordan Idrettsforbundet har behandlet pressen i det siste», sa Koteng under fotballtinget i fjor vinter. Han reagerte spesielt på at ledelsen i idrettsforbundet krevde spørsmål på epost, samt at de la til egne spørsmål da samlesvaret ble sendt i retur.

Da spørsmålet om åpenhet og klubbens verdier ble brakt på banen i RBK i forrige uke, nektet Koteng hovedtrener Kåre Ingebrigtsen å uttale seg. Det til tross for at øverste punkt når klubben lister opp sine verdier er nettopp åpenhet, mens et underpunkt er «I RBK er det takhøyde for å kunne si hva du mener».

Også Rosenborgs kaptein trakk sine uttalelser etter å ha svart på spørsmål om klubbens verdier. Det etter at han ikke ville prate med pressen etter forrige bortetap mot Tromsø.

«I ufarlige Rosenborg har vi lært oss å stille opp for media, både når det passer og ikke passer. Dette er et spørsmål om oppdragelse, ikke minst når det gjelder spillerne», skrev Nils Arne Eggen i «Godfoten» for snart tjue år siden. Vi betviler sterkt at Eggen under noen omstendighet ville ha godtatt å bli nektet av styrelederen å uttale seg om RBKs verdier på 1990-tallet.

Rosenborg står fritt til å endre sitt verdigrunnlag, men da må klubben kommunisere at et slikt skifte har funnet sted. Til nå har ikke det skjedd.

Sammenhengen mellom liv og lære er ikke enkel. Tydelige brudd skaper et troverdighetsproblem. Kotengs håndtering av denne saken viser at det er behov for en grunnleggende debatt av verdigrunnlaget og hvordan det skal etterleves i Rosenborg Ballklub.

Følg Adresseavisen på  Facebook Instagram  og  Twitter.