Etter en radiopassiv norsk sommer, med fallende tall for radiolytting, har debatten om den norske overgangen fra FM til DAB blusset opp igjen. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har kastet bensin på bålet ved å be om at Stortinget ser på kostnadene ved å «skru på» FM-nettet igjen. Vi har tidligere kritisert beslutningen om å bygge ned FM-nettet så tidlig, men nå er det for sent og for dyrt å ta en omkamp om digitaliseringen av norsk radio.

Noen ganger er det på tide å innse at gjort er gjort, også av politikere som selv var med på avgjørelsen. Nå vil det være bedre å bruke ressurser på å bedre DAB-dekningen og publikums mulighet til å lytte til radio på nett.

For det første så er det ikke bare å «skru på» FM-nettet igjen. Deler av utstyret er tatt ned og sendt til Afrika. Mye av nettet ville trengt oppdatering og vedlikehold for store summer, noe som ble valgt bort da samtlige partier på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet gikk inn for å digitalisere norsk radio ved å satse på DAB i 2011.

For det andre er ikke dette en sak som er egnet til omkamp. Radiomediet vil bli mer digitalt, DAB eller ikke. FM-nettet er ikke svaret på framtidens radiobilde, verken i Norge eller i land vi liker å sammenligne oss med. Om DAB blir det, gjenstår å se. I mellomtiden er det best å innstille seg på at DAB-omleggingen er vedtatt og gjennomført og heller prøve å kvalitetssikre dekningen.

Flere av de norske kanalene som nå er på DAB, hadde ikke plass på det gamle FM-nettet. Selv om vi tidligere har advart mot sløsingen det innebærer, ved å skape et søppelberg av radioer gjennom å bygge ned FM så tidlig, vil det være en ytterligere sløsing å reversere dette, snart to år etter at nedbyggingen av FM-nettet startet.

Det er grunn til å ta sommerens tall for utvikling av radiolytting på alvor. Den norske overgangen fra FM til DAB kunne sannsynligvis vært gjort bedre. Radio er et flott medium. Noe av det beste som kan gjøres for å stimulere radiolyttingen her til lands, er å slutte med det nostalgiske maset om FM.

Les også kronikken «Vi kan ikke skru på FM-nettet»