foto

Denne helgen arrangeres jødisk kulturfestival i Trondheim for fjerde år på rad. Festivalen er unik i sitt slag i Norge, og viser frem bredden i den jødiske kulturen. I år frykter arrangørene publikumssvikt som følge av krigshandlingene i Gaza. De opplever stadig at jøder i Europa holdes ansvarlig for staten Israels handlinger. Vi håper de bekymringene er grunnløse. Det er særdeles viktig at folk klarer å skille mellom stat og folk. Det er urimelig å legge Israels uakseptable krigføring på norske jøder.

Det er flere grunner til at byens befolkning bør bli bedre kjent med den jødiske kulturen. Jødene har vært en minoritet i Trondheim i om lag 135 år og har vært viktige i byens handelsnæring. Likevel er det få som kjenner den jødiske kulturen. På grunn av erfaringer med forfølgelse og folkemord, har de holdt sin egenart mest mulig for seg selv. Vi har de siste årene sett flere eksempler på angrep mot jødiske institusjoner og enkeltpersoner. Under terrortrusselen Norge opplevde i sommer, ble eksempelvis synagogen og det jødiske museet i Trondheim stengt.

Til Adresseavisen i går sa lederen for jødisk kulturfestival, Rita Abrahamsen, at hun gjerne skulle invitert Israels statsminister og den øverste lederen for Hamas til middag. – Jeg skulle ha servert dem hønsesuppe, så kunne de begynne å snakke sammen over en god tallerken mat, uttalte Abrahamsen. Det er mye klokskap i det som kan leses som en naiv kommentar. Mange konflikter kunne blitt dempet dersom partene faktisk snakket sammen. Kultur har alltid vært en viktig inngang til samhandling og forståelse.

I Midtøsten rapporteres det om at jøder og palestinere har fått stadig mindre kontakt med hverandre i det daglige. Befolkningen i Israel og Palestina har færre møtepunkter og relasjoner enn tidligere. Den økende avstanden mellom partene bidrar ikke til å løse den fastlåste konflikten. Det ligger en kime til fred og forsoning i at ulike folkeslag faktisk ble bedre kjent med hverandre. Kunnskap om motpartens liv og kultur har aldri vært negativt.

I tillegg til å være et kulturarrangement, er Jødisk kulturfestival også en arena for økt forståelse og dialog.