Krysset ved City Syd: Om de hadde brukt hakke og spade, ville det vel ikke gått tregere

foto