Hvorfor er det så vanskelig å løse Byåsveien?

foto