Stabile strømpriser i et uforutsigbart kraftmarked?

foto