Når vårkåte byfis må foreta en «nødvendig fritidsreise»

foto