Fortsatt økonomisk vekst satt opp mot ulike miljø- og klimahensyn har lenge vært et underliggende hovedtema i norsk politikk. I årets valgkamp har denne konflikten blitt tydeligere, og særlig for Arbeiderpartiet er den et reelt og vanskelig dilemma.

Partiene til venstre for Arbeiderpartiet, inkludert MDG, har hatt overraskende fremgang på flere meningsmålinger i det siste. Spørsmålet mange stiller, er i hvor stor grad disse partiene kan påvirke Ap dersom det ligger an til et regjeringsskifte.

Hvor lenge skal vi fortsette med å produsere olje og gass? Skal vi nøye oss med å hente olje og gass fra de feltene som allerede er åpnet, eller skal vi hente ut så mye vi kan så lenge det gir inntekter? Skal vi fortsette med å ofre matjord for vei- og boligbygging? I hvor stor grad kan vi koste på oss å ta langsiktige klima- og naturhensyn hvis det fører til at den økonomiske veksten bremser?

Les også lederen "Ett sted går grensen for grådighet"

Slike spørsmål kan bli avgjørende for hvilken regjering vi får. Et ferskt notat med data fra Norsk medborgerpanel viser at befolkningen er delt på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres, selv om det kommer i strid med miljøinteresser. En liten overvekt av de spurte er ikke enig. Medborgerpanelet er en nettbasert undersøkelse i regi av Universitetet i Bergen der flere tusen nordmenn fra alle aldersgrupper og samfunnslag deltar.

Blant Høyre-velgere og særlig blant Frp-velgere er det et klart flertall som foretrekker vekst. For alle de andre partiene er det motsatt. Ikke overraskende er velgerne fra MDG, SV og Venstre mest for vern. Det er verdt å merke seg at blant Ap-velgerne er det 52 prosent som foretrekker vern, mens bare 33 prosent heller vil ha vekst (resten er nøytrale). Undersøkelsen viser også at unge er mye mer for vern enn eldre.

Det kan innvendes at det er uforpliktende og enkelt å være positive til vern i en undersøkelse. Likevel gir den et tydelig signal til politikere som på autopilot ser bort fra hensynet til matsikkerhet, klima og natur når det handler om penger og arbeidsplasser. Stadig flere, ikke minst blant ungdom og de som har høy utdanning, er villig til å være med på andre prioriteringer. I fremtiden vil færre kjøpe påstanden om at økonomisk vekst basert på økt utvinning av olje og gass er en forutsetning for å opprettholde et godt velferdssamfunn.

Les også lederen "Støre altfor tafatt"

Les også Steinar Westins kommentar "Fortellinger om velferdsstaten"

Les også kommentaren "Vår suksess er vår fiasko"