Nye tall fra Trøndelag viser at stadig flere unge får tilbud om læreplasser. Men fortsatt står for mange uten et tilbud. Tallene viser at nesten 30 prosent av alle som søker læreplass i Trøndelag ikke har fått plass.

De nye tallene fra fagopplæringen viser at det gjøres mye riktig for å skape nye lærebedrifter. Men trykket må holdes oppe for å gjøre yrkesfagene enda mer attraktive for dem som søker seg inn i videregående utdanning. For å lykkes med å øke rekrutteringen må ungdommene ha en arbeidsplass å gå til etter at skoleløpet er over. Har de ikke det, dropper mange ut fra utdanningen.

Det er krevende å forvandle 16-åringer oppflasket på teori om til arbeidsfolk som står opp om morgenen, møter på jobb, lærer seg faget og fungerer på en arbeidsplass. Skal Norge ha nok fagfolk i fremtiden, må både det offentlige og private næringslivet strekke seg enda litt lenger. Det må finnes politisk vilje til å hjelpe dem med det.

Det finnes gode eksempler til etterfølgelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune har, som landets første fylkeskommune, inngått en avtale med byggebransjen som sikrer læreplasser for kvalifiserte søkere. Det er en ordning flere burde innført.

Kommuner og fylkeskommuner må spille en større rolle for å gi jobb til de som velger yrkesfagene. Det er rom for flere lærlinger i kommunene, ikke minst på sykehjemmene. Trondheim kommune har i sitt innkjøpsreglement stilt krav om at anbud bare skal inngås med selskaper som holder seg med lærlinger. Slike tiltak virker, og bør kopieres av flere.

I det private næringsliv er det stort behov for flere lærebedrifter, men rammevilkårene må bedres for å komme helt i mål. Næringslivet har egeninteresse og ansvar for å sikre rekruttering til sine bransjer. Med sterkere virkemidler vil de også strekke seg enda lenger. En lærebedrift som tar på seg ansvaret for å gjøre ungdommer om til arbeidsfolk, må også gis rammevilkår som skaper entusiasme for å gjøre den jobben. Ytterligere øking av lærlingetilskuddet er ett virkemiddel for å skape enda flere jobber.