Sirkus for folket og kommunekassen i hundre år

foto