Det er ikke tid til å vente på ny teknologi – vi må bruke det vi allerede vet fungerer

foto