Kommunen står uten leger på to av tre fastlegelister

foto