Partiene må samle seg om et budsjett for dugnad

foto