Ordfører Vigdenes (Sp): Invitasjon til møte om E14

foto