Yrkesfag: Ungdom i Trøndelag kan starte i jobb med god lønn og ingen studiegjeld

foto