Fredsfremmende om USA avvikler forhåndslagrene

foto