Jeg kom til Trondheim som student i 1975. Da skulle Bakklandet asfalteres, Møllenberg helst saneres – og det skulle komme veier over alt. Det var drabantbyenes og bilens tidsalder. Siden kom kjøpesentrene. Resultatet var et utarmet bysentrum. Nå skal det være grønt, kollektivt og fjordnært – det er bra.

Byutvikling tar tid, derfor er det så viktig å ha en klar visjon og en stram plan. På midten av 70-tallet var det diskusjon om det som en generasjon senere ble Nordre avlastningsvei.

Trondheim Mekaniske Verksted (TMV) ble lagt ned i 1983. I år er de siste byggene på Nedre Elvehavn ferdig. Det var ikke naturlig å ha et verft midt i en by.

Nå er det Brattøra som bygges ut, det er ikke behov for den type aktivitet som var der. Så kan vi være enig om at Brattøra ikke er så vellykket. I motsetning til Nedre Elvehavn er det ingen solside der folk kan kose seg.

Likevel er det viktig å gjøre Brattøra mer trivelig. Her kommer det tusenvis av mennesker med jernbanen, hurtigbåtene, Hurtigruta og cruisebåtene. Her ligger Rockheim, Pirbadet og et stort hotell. Kanskje må det komme flere opplevelser for å gjøre møtet med byen triveligere.

Les også kronikken (pluss): «Jeg kan ikke begripe at det blir plass til biler, grønne arealer og lekende barn mellom disse fortettingene»

Framover er det Nyhavna som gjelder. Bare de mest ideologisk reaksjonære kjemper for at det skal være tung næringsvirksomhet på det som kan bli en forlengelse av suksessen på Nedre Elvehavn.

Jeg ser at mange advarer mot at Nyhavna skal bli et nytt Solsiden. På sommerdagene ser det ikke ut som om folk synes det er noe å advare mot. På Solsiden har du nesten alt du trenger – det er knyttet til et effektivt kollektivnett og folk trives der. Er ikke det hensikten med byutviklingen?

Siden jeg kom til byen har jeg hatt min arbeidsplass i Ravnkloa, Torvet, Solsiden og nå på Nordre. Jeg opplever Solsiden som det mest sentrale og livlige stedet. Der er det til og med en kvalitetsbutikk for mat. På Nyhavna bør de lære av suksessen fra Nedre Elvehavn – ikke være redd for å gjenta noe som er vellykket.

Trondheim bør også lære av suksessen med utviklingen av havneområdet i Oslo. Jeg forstår at dette sitter langt inne for trøndere. Selvfølgelig skal det ikke kopieres, det er ikke mulig. Trondheim har ikke de samme ressursene, verken i det offentlige eller på private hender, til det. Men hvordan drive fram et stort byutviklingsprosjekt er det mye å lære av.

Bystyret i Oslo la en klar plan. Havna skulle selvfølgelig få det areal som var nødvendig for havnedriften, det viste seg at de ikke trengte halvparten av det de hadde før. Mest mulig skulle frigjøres til bolig, næring og rekreasjon. Sjøsiden skulle ha en høy andel av boliger. Det ble understreket at det skulle settes av områder for boliger til ungdom og økonomisk vanskeligstilte.

Les også kronikken (pluss): La kunnskapen «rule» sentrum

Det har også lagt til rette for et rikt kulturtilbud – uten det blir det ikke et trivelig boområde. Kulturlivet på Nyhavna, som nylig viste seg fram, skal selvfølgelig fortsatt være der. Folk vil jo bor der det skjer noe spennende.

Det viktigste i Oslo var likevel at noen med makt satte seg sammen og de ble enige. Alle involverte måtte forplikte seg til planen. Det var et solid stykke ledelses- og kommunikasjonsarbeid.

Du må ha en visjon, en historie, som folk kan tro på. Så må du ha sterk vilje og handlekraft til å gjennomføre denne. Det er et politisk arbeid som må ha perspektiv ut over de to neste valgkampene.

Les også kronikken (pluss): NTNU skal utvikle kunnskapsbyen

Når jeg lurer på om Trondheim får til en slik plan er det fordi så mye ser ut til å styres av andre interesser. Hvis regionen ønsker en fjordby er det ikke naturlig å bygge ut flotte jordbruksarealer utenfor sentrum til boliger, spesielt ikke når de ligger mellom hovedveier.

Bra utbygginger knyttet til fjorden, som på Grilstad og Ranheim, er kommet takket være private initiativ. Det virker som om kommunen hele tiden er på etterskudd.

Men fjordbyen stopper ikke på Ranheim, den skal utvikles videre på Vikhammer og Hommelvik. For oss som bor i Malvik er det som skjer i byen viktig, det er en del av vårt nærmiljø.

Så skal vi lære både av feil og suksesser, enten det er i Oslo eller i andre steder.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast: