I etterkant av Brennpunkt dokumentaren på NRK, lederartikkel i Adresseavisen 21. april og aktivitet på sosiale medier, så har Forsvarsbygg behov for å svare på kritikken.

I leserinnlegget i Adresseavisen 25. april sier de at de ikke kjenner seg igjen i kritikken som har blitt fremsatt mot dem.

Støygruppa Ørland er av den oppfatning at det nå er på tide at Forsvarsbygg begynner å ta innover seg kritikken og heller foreta seg noe i stedet for å fraskrive seg ansvar for alt.

I reguleringsplanen for Ørland Hovedflystasjon er det konkludert med at rød støysone ikke er egnet for støyfølsom bebyggelse (bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon, fritidsbolig).

Dette medfører at Forsvarsbygg er forpliktet til å tilby innløsning av boliger i dette området. Det gjelder om lag 175 boliger.

LES OGSÅ (PLUSS): - Kommer ikke i dialog med Forsvarsbygg

I leserinnlegget forsøker Forsvarsbygg å lage et poeng av at med denne reguleringsplanen for dagens flyaktivitet med F-16 på Ørland, ville 110 boliger få tilbud om innløsning.

Forsvarsbygg tåkelegger fakta når de mener at det altså ikke er økt støy som er den største endringen, men rammebetingelsene. Faktum er at det er ca. 175 familier som blir berørt av dette.

Det er for så vidt riktig det Forsvarsbygg sier at det er frivillig, men realiteten er at eieren ikke har noe reelt valg. Boligen er i praksis verdiløs på markedet, og når en kun har en kjøper som en dikterer prisen så føler de fleste som har vært gjennom forhandlingene at de ikke har hatt noe annet valg enn å godta tilbudet.

Vi undres over påstanden om at de fleste har kjøpt bolig innenfor erstatningsbeløpet fra Forsvarsbygg. Hadde de hatt mulighet til det så hadde ikke 80 prosent av dem som har inngått avtale med Forsvarsbygg så langt, vært misfornøyde med salget. Med mindre Forsvarsbygg dokumenterer denne påstanden, så mener vi at de farer med løgn!

Det at Luftforsvaret skal følge flymønsteret burde være en selvfølgelighet. Historien har dessverre gjort at tilliten til at dette overholdes er lik null.

Gjennom mange folkemøter har det blitt lovt at det skal settes ut støymålere for å overvåke støynivå og flymønster, noe som også ble stadfestet i miljøoppfølgingsplanen.

Nå er det bare å gjennomføre det dere har lovet oss. På denne måten kan Forsvarsbygg berede grunnen for at Luftforsvaret kan bevise at de holder det som har blitt lovet oss som bor på Ørlandet

Forsvarsbygg mener at landbruket på Ørland i stor grad kan driftes som før, men vil kun erstatte den såkalte «bofunksjonen» på gårdene.

Dette er en ansvarsfraskrivelse som mangler sidestykke. Rent teknisk så er det fullt mulig å få til løsninger som nevnes i leserinnlegget, men Forsvarsbygg har så langt ikke løftet en finger for å bidra til dette.

LES OGSÅ KRONIKKEN (PLUSS): 30 prosent av 13-14-åringene har mottatt intime bilder

Det å investere i en melkerobot krever gjerne et nytt fjøs av en viss størrelse for å kunne forsvare investeringen. Dette er investeringer som fort blir tosifrede millionbeløp.

Er det rett at bonden skal ta hele den regningen alene når gården pr i dag er forsvarlig drevet? Og hva hvis det ikke er tilstrekkelig inntjening på gården for å kunne forsvare ombyggingen?

Under sist valgkamp kom det gledelige nyheter med at staten kjøper Hårberg skole. Det er to barnehager i tilsvarende område med samme utfordringer. Vi mener at både Marihøna Barnehage og Steinerbarnehagen på Brekstad er tilsvarende læringsarenaer som Hårberg skole med hensyn til utendørs læringsmiljø.

LES OGSÅ KRONIKKEN (PLUSS): Hver fjerde trønderske bedrift tror på økt sysselsetting

Følgelig mener vi at det må legges tilstrekkelig penger på bordet slik at de kan fortsette sin drift et annet sted på Ørlandet.

Det er selvfølgelig fullt mulig å støyisolere et hvilket som helst bygg ned til godkjente støynivå innendørs, men en viktig del av en barnehage er utendørs lek og læring. Og vi kan ikke forstå at det er forsvarlig å undervise der det er over 95 dB støy mange ganger om dagen. Hvis Forsvarsbygg mangler rammer til dette, så må de begynne å ta sitt ansvar og melde behovet oppover i systemet.

Forsvarsbygg skal ha ros for at de nå har begynt å se på å flytte hus for å ivareta verneinteresser.

Ørlandet har mange tun og bygninger som fortjener et vern. Det beste vernet er gjennom fortsatt bruk. Dette mener vi er positivt og her ønsker vi å være en konstruktiv samarbeidspartner i prosessen for å flytte hus.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Jeg blir først flau over at jeg, som pappa, ikke visste hvilket press jenta mi blir utsatt for»

Det blir spennende å følge prosessen som har startet med støyisolering av hus.

Her skal flere hundre hus isoleres og dette kan enten bli veldig bra eller veldig dårlig alt etter hvordan Forsvarsbygg går frem i denne saken.

Det vi stiller store spørsmålstegn til er mangel på ekstern kvalitetssikring av beregningene og videre rettssikkerheten til huseieren. Det er et kjempestort omfang på dette og det er vesentlig at beregningene samt kvaliteten på utførelsen er god.

Like viktig er det at huseieren føler seg trygg på at det som er utført er i henhold til krav som er stilt i reguleringsplanen. Her frykter vi mange potensielle konflikter. Vi tror mange av disse kan unngås med å ta inn en uhildet part som ser over arbeidet i alle fall nå i starten.

LES OGSÅ KRONIKKEN (PLUSS): Ingen arbeidsdag uten sykdom!

Det må understrekes at vi er positive til utbyggingen av kampflybasen og har vært og vil være en konstruktiv samarbeidspartner til Forsvarsbygg, kommune og andre offentlige myndigheter.

Samtidig er vi helt klare på at når staten får den beste tomta i landet, så må de gjøre opp for seg og ikke etterlate folk som gjeldsslaver og uten mulighet til å opprettholde sine arbeidsplasser.

Det bør heller ikke være nødvendig å måtte vente på neste valgkamp før vi får rettferdighet på erstatningsnivåer.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast:

foto
Lars Arne Raanes i Støygruppa Ørland