Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

foto