En vellykket klimaomstilling skjer ikke uten mer vindkraft

foto