Det finnes grenser for hvor ofte jeg ønsker å ha Dagny på besøk

foto