Tech-vekst er avgjørende for å løse fremtidens utfordringer

foto