Regjeringens forsøk på å unnlate å ta konsekvensene

foto