foto
Psykisk syke som er tvangsinnlagt må i måneder i strekk dele toalett på gangen med andre syke pasienter.

Det skaper gleder i mange deler av landet - ikke minst i Midt-Norge - at helseforetakene får adgang til å låne mer over lengre tid. Resultatet av helseminister Jonas Gahr Støres lille reform kan bli at nødvendige investeringer kan realiseres tidligere. Det er hevet over enhver tvil at investeringsbehovet er stort, og gjelder både bygninger, nye IKT-systemer og nytt medisinteknisk utstyr.

Forventningene i Midt-Norge er særlig knyttet til psykiatritilbudet i Trondheim og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Nytt sykehus er prioritert, men kanskje Støre-reformen kan gjøre begge deler mulig omtrent samtidig. Men først må møringene makte å bli enig om hvor sykehuset skal ligge og hvordan det skal utformes. Det blir nå opp til styret i Helse Midt-Norge å forholde seg til de noe gunstigere økonomiske betingelsene.

Helseministeren begrunner tidspunktet for å fremme en mer fleksibel låneordning med at helseforetakene nå har gått en god økonomistyring på plass. Det er et godt poeng. Men det er også et poeng at det går mot valg. Både Støre og de rødgrønne har et stort behov for å kunne gi velgerne et svar på de vanskeligste sykehussakene som betyr noe mer enn bare tomme ord.

Støres nye låneordning betyr noe mer, og er et nødvendig og positivt tiltak som utvilsomt vil samle bred politisk støtte. Samtidig er ministerens løfte ikke mer forpliktende enn at pengene inngår i statsbudsjettet som Stortinget skal vedta hvert år fremover. Støre avviser alle andre finansieringsordninger som for eksempel Høyres modell med offentlig og privat samarbeid og Frps ønsker om å opprette investeringsfond.

Alle helseregionene har ønsket seg utvidet låneramme og lengre løpetid. Prosjektene i Midt-Norge må konkurrere med alle de andre sykehusprosjektene rundt i landet. Det er mange og investeringsbehovet er stort.