Høyre stemte selv for ny beregningsmodell for eiendomsskatt

foto