Odd Morten Hansen, leder for tilsyn ved byggesakskontoret i Trondheim, avsluttet innlegget på Adresseavisens «Ordet fritt» 1. juni med: «Vi kan imidlertid ikke gå lenger enn vår rolle som bygningsmyndighet tillater».

Jeg er nødt til å bruke p-kjelleren på Ranheim. Min p-plass har lagmannsretten vurdert til å ikke oppfylle funksjonskravet gitt i TEK 10 §2-1 (tidligere TEK 97/07 § 6-1). Jeg antar at Hansen vet at funksjonskravet innebærer at bygget skal fungere til sitt bruk.

I 2015 ble byggesakskontoret gjort kjent med problemene. Kort beskrevet har utbygger selv per mail bekreftet at den preaksepterte løsningen NBI 321.130 kun ble brukt i størst mulig grad, ansvarlig søker hadde ikke forstått om veilederen omtalte brutto- eller nettomål og at prosjekterende arkitekt ikke hadde noen sjekklister på at valgt løsning vil fungere hvis den ikke var fulgt til punkt og prikke. Dette burde fått varselklokkene til å ringe hos byggesakskontoret!

Opptatt av debatt? Les også: St. Olavs hospital svikter kreftpasienter

Bærestol i kjørebanen

Hvordan både Hansen og bygningssjef Johansen kan gå god for at ansvarlig prosjekterende har gjort relevante vurderinger, og kommet frem til en løsning som etter deres faglige skjønn er i tråd med plan- og bygningslovgivningen, er for meg et mysterium. Hvis denne dokumentasjonen eksisterer hadde vel utbygger brukt det som bevis under rettssaken, eller?

I vår p-kjeller er det personer som fysisk ikke kommer seg ut av bilen, de må parkere ute. Eldre/barn/psykisk utviklingshemmede må settes av og stå og vente i kjørebanen mens bilen parkeres. Bærestol til nyfødte barn må tas ut av bilen og plasseres i kjørebanen fordi en ikke får den ut etterpå.

Slik problematikk oppstår når utbygger benytter bruttomål, og byggesakskontoret tillater plassering av søyler og veggskiver inne i selve p-plassen. Rullestolbrukere må kjøre frem HC-bilen for å få tilgang til boden pga. at HC-plassene er 1 m for kort og starter 0 cm fra boddøren.

Mer debatt: Jeg har blitt utskjelt som en kunnskapsløs høyrepopulist. I tillegg til at jeg er en idiot, selvfølgelig

Så elendigheten

Ovennevnte er noe av årsaken til at lagmannsretten vurderte mange p-plasser til å ikke oppfylle funksjonskravet. De gjorde noe som byggesakskontoret har nektet å gjøre, de kom på befaring i p-kjelleren og så elendigheten.

Plan- og bygningslovens § 25–1 omhandler kommunens tilsynsplikt. Kommunen SKAL føre tilsyn når den blir gjort oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen ble gjort oppmerksom på slike ulovligheter. Byggesakskontoret tok utbyggers faglige skjønn til etterretning.

Samme lovs § 32–1 pålegger kommunen en plikt til å forfølge overtredelser, der kun de av mindre betydning kan avstås fra å forfølges. Å måtte sette sitt barn på 4 år til å passe på babyen i bærestol i kjørebanen, mens mor parkerer og naboen rygger tilfeldigvis ut bilen fra sin plass samtidig, er en ulovlighet som overgår et bagatellmessig forhold av mindre betydning.

Så Hansen, hva er bygningsmyndighetens rolle? Å feie utbyggers brudd på lovverk under teppet, eller å utøve det mandatet dere har for å sørge for at utbyggere bygger bygg som er funksjonelle til sitt bruk?

Hør våre kommentatorer snakke om misnøye i Trøndelag, festivalsommer i Trondheim og sykkelbyens utfordringer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten