TV2 har denne uka fått innsyn i politimestrenes innspill i høringsrunden til bevæpningsutvalget som har utredet om politiet skal bære våpen eller ikke. Tre politimestre, i Oslo, Trøndelag og Vest politidistrikt, argumenterer for en generell bevæpning.

Politimester Moe mener generell bevæpning vil gi kortere responstid og være med på å begrense alvorlig skade på personer. I dag har politiet lagret våpen i patruljebilene, men tilhengere av et bevæpnet politi mener det ikke er en god nok løsning.

Bevæpningsutvalget, som utredet spørsmålet, konkluderte tidligere i år med at dagens ordning med våpen i bilen fungerer tilfredsstillende, og sier nei til generell bevæpning. Det er en konklusjon vi støtter.

Vi har et politi i Norge som har høy tillit og respekt. En av grunnene til det, er at vi har et folkelig politi som løser de aller fleste oppdrag med liten bruk av makt. Med pistol i beltet og maskinpistoler over skulderen, vil politiet fremstå på en helt annen måte enn i dag. Norske polititradisjoner er verdt å ta vare på.

Dagens ordning med våpen lagret i bilen har fungert godt og bør derfor være den løsningen Stortinget faller ned på. Til tross for at terror mot sivile mål øker, er ikke trusselbildet i Norge av en slik karakter at generell bevæpning er nødvendig nå.

Flere våpen betyr større risiko for vådeskudd. Mulighetene for at noen angriper og fratar politiet våpenet vil øke og skape farlige situasjoner som ellers ikke ville ha oppstått. Skarpere bevæpning av politiet fører ofte til at kriminelle svarer med samme mynt, og dermed kan hele kriminalitetsbildet hardne til.

Det finnes grunner til å bevæpne politi som patruljerer områder av spesiell betydning, som for eksempel de største flyplassene. Men å innføre bevæpning av politi over hele landet bryter med tradisjonen om et politi som løser de fleste oppdrag uten en ladd pistol i beltet.