Trondheim kommune svarer: Bydrift på glattisen

foto