Ideen om det kompakte universitet spiller en sentral rolle i arbeidet med planene om en samling av NTNUs fagområder rundt eller i nærheten av Gløshaugen.

Denne ideen er den viktigste årsaken til at det foreslås å legge det meste av nye bygninger langs Trondheims hovedinnfartsåre fra sør: Elgsetergate.

Siden disse planene har betydning for Trondheim by, bør forestillingene om det kompakte universitet granskes kritisk.

NTNU, og dermed Trondheim, står overfor store utfordringer. Det skal gjennomføres en komplisert fusjon, og samtidig skal det planlegges for å samlokalisere de fleste av fagene ved NTNU i Trondheim.

I tillegg kommer alt det andre: Bedre undervisning, bedre forskning, økt samfunnsrelevans, og mer innovasjon.

Den som leser rapportene om samlokaliseringen, kan lett få inntrykk av at de fleste av utfordringene kan håndteres gjennom fysisk planlegging og bygging av et kompakt universitet. Begrunnelsen for dette er stort sett fraværende.

I stedet møter vi påstander som: «Campus skal legge til rette for god samhandling på tvers av fag. Dette innebærer at campus skal konsentreres slik at ulike fagområder kommer nær hverandre.»

I Adresseavisen 8. juli utdypes dette på følgende måte: «Vi lager et universitetsområde der folk fra ulike fagområder tilfeldigvis bumper borti hverandre, snakker sammen og finner ut at de kan gjøre noe sammen på tvers av fag og fakultet.»

Her kan du lese om forslaget fra NTNUs arbeidsgruppe

Den kanskje viktigste begrunnelsen for å flytte fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen var å bedre vilkårene for tverrfaglighet. Det høres tilforlatelig ut at redusert avstand fører til mer faglig samhandling på tvers av fagmiljøene, men det finnes ingen faglig dekning for påstanden. Snarer tvert imot, siden vi har forskning som viser at graden av faglig samhandling avtar drastisk når kontoravstanden blir mer enn 10 meter!

Faglige møter skjer som oftest ved nærmeste kaffemaskin. De skjer også på seminarer og andre arrangementer som samler folk fra forskjellige deler av universitetet.

De kan også finne sted i ved mer festlige anledninger, slik som da Sam Eyde og Kristian Birkeland møttes under en middag og startet samarbeidet som førte til etableringen av Norsk Hydro i 1905.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: NTNU må holdes i stramme tøyler

Hastige møter når en løper fra den ene forelesningen til den neste er ikke noen god resept for tverrfaglighet.

Dagens campus på Dragvoll er meget kompakt og skulle by på usedvanlig gode vilkår for slike tilfeldige møter. Når dette skjer i så liten grad – vi hører sjelden og aldri om noe slikt – skyldes det framfor alt at universitetsansatte er travle mennesker som ikke har tid til å vandre på måfå i gatene. Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i fremtiden.

Et annet viktig forhold er størrelsen. Det nye NTNU-campus vil huse rundt 40.000 studenter og ansatte, tilsvarende innbyggerantallet i en middels stor norsk by.

Hvor meningsfylt er det da å snakke om nærhet og samling, om et kompakt NTNU?

Campus-utredningen forbigår behendig slike spørsmål og er heller ikke særlig opptatt av hvordan det skal bygges for å legge til rette for god undervisning og forskning.

I stedet produseres det mengder av svada om at campus skal være et godt sted å være for alle, omtrent som i norsk skolepolitikk på 1970-tallet.

Les også: Her er hele Nidarødebatten. Over 90 innlegg: 77 nei, 11 ja og 4 tja.l

Siden begrunnelsen for det kompakte universitet ikke er holdbar, er det ingen grunn til å bygge ut NTNU langs sterkt trafikkerte, støy- og støvbelastede Elgsetergate.

Da virker det som et langt bedre forslag å bygge ut på Kalvskinnet.

Satsing på tverrfaglighet må finne andre former.

Det viktigste grepet vil antakelig være å etablere flere tverrfaglige forskningssentre med egne kontorfellesskap.

Sammenlignet med gode utenlandske universitet har NTNU vesentlig færre slike sentre.

NTNU har dessuten en lang vei å gå med å utvikle en bedre og mer resultatrik kultur for tverrfaglig samarbeid.

En kompakt campus vil ikke bedre vilkårene for tverrfaglig samarbeid. Denne ideen fungerer som sovepute.

Det er på tide å tenke – nytt.

Hør våre kommentatorer snakke om det nye kommunekartet, Stoltenberg-boka og byutviklingsmote

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto