Mens Trondheimsregionen risikerer å få et underskudd på flere tusen elevplasser i årene framover, så velger fylkeskommunen å investere en halv milliard i en ny videregående skole i Vanvikan som det ikke er behov for.

Onsdag trer fylkestinget sammen for bl.a. å behandle bygging av ev. ny videregående skole for Indre Fosen kommune i Vanvikan. Dette er ikke en skoleutbygging som har sitt utgangspunkt i mangel på elevplasser, gode skolefaglige hensyn, god samfunnsstruktur eller god økonomi. Ønsket om å få fylkeskommunen til å bygge ny videregående skole i Vanvikan kommer fra kommunestyret i Indre Fosen, og har sin bakgrunn i sammenslåingsavtalen mellom de gamle kommunene Rissa og Leksvik, som ble ny kommune fra i år av.

Dette punktet i sammenslåingsavtalen var nok viktig for å få Leksvik kommune som den minste part i sammenslåingen, til å gå med i en ny kommune. Skolesaken var dermed ikke fundert på god samfunnsnytte og økonomi, men et resultat av en ren politisk hestehandel i et prestisjeprosjekt for å få til en god frivillig sammenslåingsprosess.

Opptatt av debatt? Les også: Hei du Tesla-sjåfør, som stoppet midt i rundkjøringen og kjeftet på meg

Ingen egnet tomt

Det er ingen egnet tomt for bygging av ny videregående skole i Vanvikan. Det beste alternativet som fylkesrådmannen nå innstiller på, er utfylling i sjøen ved hurtigbåtkaia. Skolen skal få en kapasitet på drøyt 300 elever og er foreløpig kostnadsberegnet til 347 mill. kr. Fylkesrådmannen påpeker imidlertid at det er store usikkerheter knyttet til kostnader med både tomt og utbygging. Bl.a. blir flere eksisterende bygninger og bedrifter berørt og må rives og erstattes. Det er derfor god grunn til å tro at de reelle kostnadene vil overskride en halv milliard kroner.

Både Rissa og Leksvik har i dag egne videregående skoler som er i god stand og som kan vise til gode resultater, både skolefaglig og med hensyn på trivsel og lavt frafall. Om det er så at man av driftsøkonomiske hensyn, eller for å kunne oppnå bredere fagtilbud, må bygge en felles skole i kommunen, så ville det være langt bedre både økonomisk, samfunnsmessig, transportmessig og skolefaglig å utvide dagens videregående skole i Rissa.

Til en kostnad av 50–100 mill. kr vil Rissa videregående skole få mer enn nok kapasitet til å huse alle elever i Indre Fosen. Da vil det fortsatt være 400 mill.kr igjen til nye skoler i Trondheim, der behovet er veldig stort. Rissa er Indre Fosens kommunesentrum og har alle tjenester og velferdstilbud som skole, elever og lærere har behov for. Til sammenligning er det nesten ingen ting i Vanvikan. Fylkets kostnader til skoleskyss vil til sammenligning bli ca. 2,5 mill. kr dyrere per år for felles skole i Vanvikan enn i Rissa.

Mer debatt: Mine venner får sikkert sjokk når de ser at jeg, født og båren sosialist, anbefaler en reklamefinansiert TV-kanal

Sløser bort

Det er vanskelig å forstå at fylkets politikere fra Trondheimsregionen kan akseptere at fylkeskommunen sløser bort en halv milliard på en videregående skole i Vanvikan som det ikke er behov for, når behovet i Trondheim blir så stort i årene som kommer.

For en halv milliard får man opp imot 1000 elevplasser i Trondheim – i Vanvikan kun 300.

Det er kjent at flere av partiene i fylkestinget er svært usikker i denne saken. Med tanke på troverdighet og økonomisk ansvarlighet overfor velgere og innbyggere i hele Trondheimsregionen, må vi nå sette vår lit til at våre fylkespolitikere bruker fornuften i denne saken og ikke lar hestehandler og prestisje styre økonomi og skolepolitikk.

Hør våre kommentatorer snakke om Hytteturen fra helvete, messenger-mobbing, Trond Giske på fest og litt politikk

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Innleggsforfatteren: Ivar Rostad i Videregående i Sentrum