Trønderne bør ta i et tak for å redde hunkjønnet

foto