Forrige uke ble det kjent at Stjørdal, Levanger og Verdal går sammen i et nytt regionråd. Steinkjer er ikke invitert med. En real nabokrangel vil neppe ende med at Innherred styrkes som region.

Det nye samarbeidet mellom Stjørdal, Verdal og Levanger tar sikte på å styrke de tre kommunenes rolle i et samlet Trøndelag. Stjørdal er redd for å bli sugd inn i Trondheim når fylkesgrensene mellom Nord- og Sør-Trøndelag forsvinner. Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes vil se nordover og bygge Stjørdal som et selvstendig vekstsenter. Levanger og Verdal vil se sørover. De vil danne et regionalt samarbeid med Stjørdal for å unngå at det dannes et tomrom på Innherred mellom Steinkjer og Trondheim. I en slik situasjon blir Steinkjer stående alene.

Motivene for å danne det nye regionrådet er mange, men det synes som om Stjørdal, Verdal og Levanger alle har en felles interesse av å forsøke å flytte makt og innflytelse fra Steinkjer og lenger sørover. Det er ikke åpenbart at en slik strategi er til det beste for Innherred sett under ett. Når trøndelagskartet endres, skapes det behov for å etablere nye allianser. Men å skape splid og strid på Innherred er ikke løsningen. Tidligere har kommunene på Innherred ønsket et bredt samarbeid. Nå er budskapet blitt annerledes.

Steinkjer har fått fylkesadministrasjonen i det nye Trøndelag, Fylkesmannen er lokalisert her og det nye hovedkontoret for NAV legges også til Steinkjer. Ordførerne bak det nye samarbeidet mener for mye har handlet om Steinkjer de siste årene. Men et ønske om egen vekst må ikke bygge på et ønske om å isolere naboen.

Et samarbeid mellom kommunene på Innherred er naturlig for å bygge opp en region som en motvekt til Trondheim. Å styrke seg selv på bekostning av andre er ikke en god strategi for samarbeid. I et samlet Trøndelag, og med nye kommunesammenslåinger i årene som kommer, vil det være behov for å legge nabokjekling til side og se på mulighetene også utover egen kommune. Å bygge en mur mot Steinkjer er ikke den beste løsningen.