Terrorfare og ekstremvær øker kravet til sikkerhet

foto