Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er partner i EU – prosjektet «the Creative Museum» som er et samarbeid mellom partnere fra Frankrike, Irland, Finland, England, Italia og Kroatia – museer, museumsorganisasjoner, Maker- og MuseoMix – samfunn. I tillegg er to eksterne rådgivere fra Nederland og USA tilknyttet prosjektet.

Prosjektets mål er å utvikle museumsansattes ferdigheter, nå nye publikumsgrupper som er vanskelige å nå, utvikle partnerskap utenfor kulturarvsektoren og ikke minst inspirere til ny og endret interesse for museumssamlinger hos nye grupper.

Her er amerikaneren som mener Trondheim har alle forutsetninger for å bli blant de beste i verden på nyskaping

Prosjektet har kartlagt og analysert kreative praksiser, ønsker å engasjere publikum i medskapingsprosesser, samarbeider med kreative industrier, entreprenører, artister og maker-samfunn.

Prosjektet skal oppmuntre museumsansatte til å prøve ut og implementere nye måter å samhandle med publikum på.

Prosjektet vil også lage retningslinjer for hvordan arbeid med kreative praksiser i museer kan foregå.

MiST ønsker å delta i et slikt prosjekt som ledd i utvikling av organisasjonen og spesielt se på muligheten til å bruke de store samlingene på nye måter, der samlingene kan inspirere til både innovasjon og skaperglede.

Maker-bevegelsen handler om å lage ting selv med det en har. Kulturen kan beskrives som en blanding av gjør-det-selv mentalitet, sløyd, forming, hacking, bruk av elektronikk og moderne kommunikasjonsteknologi.

Sjekk denne oppfinnelsen: Robot i klasserommet

Felles for alle makere er at de ønsker å skape noe fysisk og de liker å dele sin kunnskap med andre. Helst skal det som lages, gjøre det du ønsker det skal gjøre. Bevegelsen er veldig allsidig og kombinerer kunst, teknologi, vitenskap og håndverk. Det dukker opp såkalte fab-labs, maker-spaces eller oppfinnerverksteder først og fremst knyttet til de ulike vitensentrene, slik som ved Vitensenteret i Trondheim, som åpnet sitt Trigger oppfinnerverksted i vinter.

Kanskje er ikke avstanden mellom makere og museer så stor som en først kan få inntrykk av? De fleste enhetene i MiST har lang erfaring med å arrangere skapende aktivitetstilbud, spesielt for barn, både innenfor estetiske emner og håndverk.

Det nye som tilføres gjennom maker-bevegelsen er bruken av elektronikk og moderne kommunikasjonsteknologi.

En rekke museer verden over legger nå til rette for at både tradisjonelt håndverk som vev og keramikk kan utøves ved museene, samtidig som de knyttes mot både produksjonsbedrifter og it-miljøer.

Les også kronikken: Tannhelse må bli ein sjølvsagt del av folkehelsa, like sjølvsagt som at tennene er ein del av kroppen

Et slikt eksempel er V & A i London, som både har tilbudt residency-program for kunsthåndverkere i en periode, og som nå utvider med prosjektet engineer-in-recidence.

Museenes samlinger viser en rekke eksempler på «makeres» aktivitet, gjenstander hvor estetikk og funksjon stadig utbedres gjennom generasjoners nyvinning. Smart materialbruk og gjenbruk har gjennom historien vært en nødvendighet, og dette ser vi tydelig i samlingene våre.

Dette er ikke mindre aktuelt med tanke på produksjon av morgendagens produkter. Kunstindustrimuseene ble stiftet nettopp med tanke på at samlingen skulle gi kunnskap om gode produkter og materialer og inspirere «makers», designere og produsenter.

Som ledd i prosjektet skal MiST være vertskap for en maker-in-residence. Fra 19. august vil Igor Brki fra Kroatia være på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Han er en del av Radiona Hackerspace i Zagreb. Han vil jobbe kreativt med sine egne arbeider i samarbeid med både besøkende, fagstab, samt gjenstander hentet fra samlingene og den fysiske plassen i museet.

Når Igor kommer til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum vil han i samarbeid med museets fagstab diskutere mulighetene som finnes i samlinger og utstillinger.

Les også debattinnlegget: Nå må «Hansteen» i hus

Han ønsker å skape en dansende stol som kommuniserer med publikum – og hvis alt går etter planen, vil publikum kunne se den dansende stolen søndag 28. august.

MiST har gjennom prosjektet fått et utmerket samarbeid med Trondheim Makers ved Frode Halvorsen, der MiST får låne et mobilt maker-space med utstyr. EU-prosjektet har også ført til at Museene i Sør-Trøndelag er representert på Trondheim Maker Faire – både i fjor og i år.

Vi tror at de eksisterende museumsenhetene i regionen i et økt samarbeid med teknologi – miljøet i byen har muligheten til å tilby mye av det som ønskes i et Teknologimuseum.

I Mist legger vi nå til rette for økt samarbeid med ulike partnere, slik at museum+ makers = innovasjon.

Hør våre kommentatorer snakke om konsertskravling, storhall og partipisk

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.