Rune Olsø og jeg deler støtten til kritisk journalistikk. Ellers har vi ulikt syn på mye av det han skriver i et debattinnlegg 9. mars under tittelen «Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler».

For å ta tittelen hans først: Ja, det stemmer at Adresseavisen er klaget inn. Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Som i en del andre slike ordninger, er det lagt opp til at det skal være enkelt å klage. Det er imidlertid noe helt annet enn at Adresseavisen har gjort noe galt.

Olsø skriver at han er nektet å få sine tilsvar publisert sammen med artikkelen. Det stemmer at han ikke har fått anledning til å uttale seg om alle andre ting enn det som er knyttet til selve saken. At han ikke har fått rikelig plass til å svare for seg er imidlertid åpenbart uriktig når en ser det fyldige tilsvaret hans i papiravisen og på adressa.no.

LES SAKEN: Utbygger skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

For kommentarer om andre ting enn den konkrete saken, er han henvist til leserbrevplass – slik vanlig praksis er.

Olsø forsøker også å gjøre et stort poeng ut av det han kaller sitatfusk. Forklaringen er dessverre litt mer kjedelig enn den han forsøker å fremstille det som: I arbeidsprosessen ble det ved en feil tatt inn et ekstra ord i sitatet. Siden det samme spørsmålet skulle sendes til en annen person – for øvrig Rune Olsøs sjef – ble det rett og slett kopiert inn i en annen e-post. Den eneste forskjellen mellom de to sitatene, er ordet «inn», og som Olsø selv skriver: Riktig sitat står i samme e-post.

Likevel var det feil. Heller ikke vi journalister er ufeilbarlige. Og det er nettopp for å avdekke feil og misforståelser vi gjennomfører flere runder med kontroll av fakta og spørsmål til relevante kilder.

Når vi gjør feil, beklager vi og retter opp. Det har vi også gjort i dette tilfellet – i god tid før endelig sak ble publisert.

Det viktigste for oss er å sikre at det vi til slutt publiserer er korrekt. Det er derfor den journalistiske prosessen ofte er lang og kronglete.

Avslutningsvis skriver Olsø at «Avisen har «glemt» at flere måneder med research har brakt på det rene at jeg i disse tomtesakene har fulgt habilitetsbestemmelsene og at jeg ikke har brutt en eneste regel».

Hvorvidt Olsø har brutt noen regler er det opp til andre å avgjøre. Vi har da heller ikke påstått regelbrudd. Men det er ikke pressens oppgave bare å omtale saker hvor det allerede er avklart at regler er brutt. Vår oppgave er å bringe frem i lyset saker offentligheten bør ha kjennskap til.

Omregulering av grøntområder til boligformål er et av områdene hvor lokalpolitikere har stor innflytelse og mulighetene for økonomisk gevinst er betydelige. At en av Trøndelags mest sentrale politikere er tungt involvert i slike prosesser er åpenbart av offentlig interesse.

Adresseavisens dekning er basert på et grundig og dokumentert faktagrunnlag. Jeg registrerer for øvrig at Rune Olsø ennå ikke har påvist en eneste faktafeil i vår fremstilling.

Hør våre kommentatorer og ukas gjest Ola Borten Moe snakke om den politiske situasjonen foran partienes landsmøter og tilstanden i norsk likestilling foran 8. mars

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
«Adresseavisens dekning er basert på et grundig og dokumentert faktagrunnlag» skriver sjefredaktør Tor Olav Mørseth.