Spørsmålet er følsomt for Sparebank 1 SMN. Banken brant seg kraftig, og overlevde bare så vidt, forrige gang den var på eventyr i hovedstaden. Nå, 25 år senere, prøver Trøndelags største bank seg igjen. I første omgang skal det sendes en bataljon eiedomsmeglere til Oslo. Men med boligsalg, følger også utlån, og det er både fristende og skummelt.

I 1992 het banken Sparebanken Midt-Norge. Den kom seg gjennom den hittil siste norske bankkrisen med et nødskrik, og bare på grunn av finansiell nødhjelp fra staten. Utlånstapene i Oslo var en viktig årsak til at banken måtte ha statens hjelp. I bankens konsernledelse i dag er det bare to som var med på nesten-katastrofen tidlig på 1990-tallet: Konsernsjef Finn Haugan og finansdirektør Kjell Fordal. De to har altså ryddet før etter uvettig pengebruk. Derfor vet de hva som kan skje. Det som ser lyst, vakkert og lønnsomt ut, kan likevel gå helt i dass.

LES OGSÅ: De skal erobre Oslo

Sparebanken Midt-Norge tapte 170 millioner kroner på det to år lange eventyret i Oslo. Før lysene ble slokket og de siste tapene talt, hadde banken politianmeldt lederen ved Oslo-kontoret for økonomisk utroskap. Ifølge bankens strategi skulle kontoret i hovedstaden følge utflyttede trøndere. I stedet ble det lånt ut penger til halsbrekkende eiendomsprosjekter og risikofylte næringslivsprosjekter.

Om ikke andre, så vet Haugan og Fordal at trær ikke vokser inn i himmelen. Det er kanskje derfor Midt-Norges desidert største bank lenge har vært tilbakeholden med å satse utenfor landsdelen. Da oppryddingen ennå sto på, i august 1992, sa Finn Haugan: «Ikke en krone skal gå til Oslo, Stavanger eller byer utenfor Midt-Norge.»

Men nå, i 2017, gjelder ikke lenger strategien om å være distriktsbank. Nå sender banken igjen penger og folk til Oslo. Satsingen skjer via bankens eiendomsmeglerforetak Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, eierskapet i BN Bank og eiendomsmeglerforetaket BN Bolig. Det skal investeres 80 millioner kroner i Oslo-prosjektet. Og ambisjonen er alt annet enn beskjeden: BN Bolig tar mål av seg å bli den største eiendomsmegleren i Oslo innen seks år.

LES OGSÅ: Overskudd på to milliarder kroner i 2016

Konkurrentene i Oslo ønsker lykkejegerne fra Trondheim høflig lykke til. Kanskje noen av dem også jubler på bakrommene? Den som kommer inn i et marked rett før det kollapser, risikerer å tape veldig mye. Det kan blant annet skje hvis lysten til å vokse skygger for den kritiske sans. Den økonomiske risikoen for Finn Haugan og Sparebank 1 SMN ligger ikke først og fremst i satsingen på å selge boliger. Bankeide eiendomsmeglere skaffer sine eiere lånekunder. Det er der den virkelig fristende Oslo-gulroten ligger. Der ligger også faren for frostbitende tap.

LES OGSÅ: SMN-sjefen frykter vi låner for mye til sydenturer og forbruk

Hvis BN Bolig lykkes med å skaffe BN Bank flere lånekunder, kan det gi tall som tar seg godt ut i bankens regnskap og balanse. Bank har i mange år vært den reneste seddelpressen. Sparebank 1 SMN og BN Bank er ikke noe unntak. Utlånsvekst og svært små tap har gitt pene tall og milliardoverskudd. Dersom boligprisene går inn i svalestup, vil boliglån gå fra å være vakkert til å bli stygt. Det har gått veldig bra i mange år. Hvorfor skulle det gå dårlig nå? Nettopp fordi det har gått bra så lenge. De som satser i hovedstadsområdet nå, kommer inn etter at boligprisene har økt og økt i år etter år.

LES OGSÅ: BN-sjefen: - Mange har ikke opplevd at rentene kan stige til ubehagelig høye nivåer

Oslo-satsingen på tidlig 1990-tall så også bra ut på papiret. Så kan bankdirektører si hva de vil om at nå er alt annerledes. Det er mye strengere utlånskrav fra myndighetene, ledelsen er bedre og medarbeiderne er flinkere. De har til og med fått autorisasjon. Bankenes systemer og rutiner er også blitt langt bedre. Men statistikken lyver ikke. Gjeldsvolumet har økt mye mer enn husholdningenes inntekter, og det er de som skal betale renter og avdrag.

BN Bank er en landsdekkende bank, og har allerede i dag de fleste lånekundene på Østlandet. Målsettingen om å bli største eiendomsmegler i Oslo bør likevel føre til at det ringer noen bjeller. Likheten mellom 1992 og 2017 er ubehagelig stor.

Det nye Oslo-eventyret kan gå bra. Men trønderne som vil erobre Oslo, kan like gjerne vise seg å bli de siste idiotene, de som står igjen med regningen når gjestene har forlatt festen.