Aleneansvar for 70 gamle og syke. I mangel av sykepleiervikarer har en medisinstudent blitt satt til å ta sykepleierens ansvarsvakter. I dette tilfellet på Tempe helse- og velferdssenter.

Mangelen på sykepleiere kan umulig komme veldig overraskende på de ulike enhetene, spesielt ikke på sommeren. Medisinstudenter er en kjemperessurs, MEN medisinstudenter kan kun ansettes som «assistenter i pleie» under ferieavviklingen.

Det er også mulig å søke om dispensasjon fra retningslinjer som regulerer legemiddelhåndtering for disse. Dette vil i hovedsak være medisinstudenter som har fullført 4. år i studiet og det forutsettes at de har bestått farmakologieksamen.

Les også: Legestudent passer 70 gamle og syke om natta uten autorisajon

Definerer seg bort fra loven

I den grad disse utfører sykepleieoppgaver bør det være under oppsyn av ansvarlig sykepleier og man skal aldri jobbe alene. I dette tilfellet, slik undertegnede leser saken, så har ikke denne studenten oppsyn av noen ansvarlig sykepleier.

Ingen tvil om at en femte års legestudent har gode kunnskaper, men han/hun er ikke sykepleier. At ledelsen ved Tempe helse- og velferdssenter uttaler at også andre enheter i kommunen gjør det samme er skremmende. Om slike holdninger får grobunn …. ja, så vil de nok trolig gro fast.

Det virker som om kommunen definerer seg bort fra lovverket akkurat når de måtte ønske. Alle vet at utfordringene i helsesektoren i Trondheim kommune handler ene og alene om økonomi. De som trenger bistand og hjelp kommer i andre rekke. Når skal Trondheim kommune skjønne at det må bevilges langt mere penger til denne sektoren?

Opptatt av debatt? Les også: Problemene for Midtbyen tårner seg opp som følge av det ene «tiltaket» etter det andre

Har sagt det før

Det blir altfor enkelt at kommunaldirektør Helge Garåsen går ut og sier at «vi prøver å øke grunnbemanningen».

Dette er ord Garåsen har sagt i flere år uten at ting blir bedre. I Trondheim kommunes tilfelle blir ting bare verre og verre. Kommunen, ved kommunaldirektør Helge Garåsen, vil vente til etter ferien med å ordne opp.

Fremtidens helsetjenester bør inkludere og forbinde både private aktører, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Disse må inkluderes på en fornuftig måte til beste for den enkelte som skal ha sin rettmessige omsorg.

Mer debatt: Jeg ringte sjefen og sa: «Jeg trenger debrifing. Har vært sju timer på Ikea»

Har sykepleiere

Dessverre har vi nok enda ikke opplevd de mest utfordrende tidene i helsevesenet og eldreomsorgen.

Det er politikernes oppgave å prioritere det viktigste. De hjelpetrengendes verdighet og rett til et anstendig omsorgstilbud bør være av det viktigste.

Avslutningsvis vil jeg få påpeke at undertegnede onsdag morgen var i kontakt med Tempe helse- og velferdssenter, hvor jeg informerte om at vi har sykepleiere tilgjengelig hvis det er ønskelig, noe de sa ikke var nødvendig.

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten

foto
Innleggsforfatteren: Grethe Enlid er daglig leder i Trondheim Private Omsorgstjeneste AS