Viktigst å gi tid og rom for læring – ikke nye pålagte tester

foto