Der satt stortingspresidenten og fortalte min historie på tv

foto