Ap-Torve om karakterbasert opptak: Arrogansen fra Høyre overkjører nærskoleprinsippet

foto