Nå lages det regionale snøskuterløyper i verdifulle villmarksområder

foto