Motorisert ferdsel på fortau og fotgjengerfelt

foto